Legemiddelvisning

Actelsar HCT - 80 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Actelsar HCT
Virkestoff: Telmisartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 80 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA07
Varenummer: 441344

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: EU/1/13/817/019
MT-dato: 13.03.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 571.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 766.10
Trinnpris: 335.50
Refusjonspris: 335.50

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

MicardisPlus (2care4 ApS)

MicardisPlus (Boehringer Ingelheim International GmbH)