Legemiddelvisning

Isentress - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Isentress
Virkestoff: Raltegravirkalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Boks 1x60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AX08
Varenummer: 110750

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/07/436/001
MT-dato: 20.12.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5787.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 7415.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -