Legemiddelvisning

Firdapse - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Firdapse
Virkestoff: Amifampridinfosfat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07XX05
Varenummer: 113885
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: SERB S.A.
MT-nummer: EU/1/09/601/001
MT-dato: 23.12.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 21480.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 27424.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -