Legemiddelvisning

Zoladex - 3.6 mg

Implantat

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zoladex
Virkestoff: Goserelinacetat
Legemiddelform: Implantat
Styrke: 3.6 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02AE03
Varenummer: 038344

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2019
MT-status: Har MT
Eksportland: Litauen
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 20-13389
MT-dato: 08.10.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 921.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 1210.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1210.70