Legemiddelvisning

Tenofovir disoproxil Sandoz - 245 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tenofovir disoproxil Sandoz
Virkestoff: Tenofovirdisoproksil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 245 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF07
Varenummer: 414621

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 15-10898
MT-dato: 24.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3016.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 3881.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -