Legemiddelvisning

Aimovig - 70 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aimovig
Virkestoff: Erenumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 70 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 1x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CD01
Varenummer: 568054

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited
MT-nummer: EU/1/18/1293/001
MT-dato: 26.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2605.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 3347.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -