Legemiddelvisning

Aimovig - 70 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aimovig
Virkestoff: Erenumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 70 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 1x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CD01
Varenummer: 568054
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited
MT-nummer: EU/1/18/1293/001
MT-dato: 26.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4164.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 5372.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Aimovig 70 mg injeksjonsvæske

Det er mangel på Aimovig 70 mg injeksjonsvæske «Novartis». Pasienter som bruker Aimovig bør få informasjon om at de kan få finske pakninger med erenumab, som er virkestoffet i Aimovig. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Les mer