Legemiddelvisning

Xigduo - 5 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xigduo
Virkestoff: Dapagliflozin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 2x98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD15
Varenummer: 137358

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/13/900/006
MT-dato: 16.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1335.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 1739.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1739.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren ved bruk av SGLT2-hemmere

Det er meldt tilfeller av nekrotiserende fascitt/Fourniers gangren hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling) iverksettes umiddelbart.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Xigduo (AstraZeneca AB (2))

Xigduo (Farmagon)