Legemiddelvisning

Toujeo - 300 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Toujeo
Virkestoff: Insulin glargin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 E/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, SoloStar 3x1.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AE04
Varenummer: 445705

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/00/133/034
MT-dato: 09.03.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 373.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 514.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 514.30