Legemiddelvisning

Incruse Ellipta - 55 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Incruse Ellipta
Virkestoff: Umeklidiniumbromid
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 55 mikrog
Pakning: Blisterpakning 3x30 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03BB07
Varenummer: 154374
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/14/922/003
MT-dato: 28.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 831.02
Maksimal utsalgspris for apotek: 1095.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1095.80