Legemiddelvisning

DuoResp Spiromax - 160 mikrog / 4.5 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: DuoResp Spiromax
Virkestoff: Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 160 mikrog / 4.5 mikrog
Pakning: Inhalator 3x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK07
Varenummer: 122927

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Pharma B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/14/920/003
MT-dato: 28.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 874.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 1151.30
Trinnpris: 784.30
Refusjonspris: 784.30