Legemiddelvisning

Metacam - 1 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Metacam
Virkestoff: Meloksikam
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AC06
Varenummer: 394344

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/97/004/043
MT-dato: 20.12.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -