Legemiddelvisning

Metacam - 1 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Metacam
Virkestoff: Meloksikam
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AC06
Varenummer: 394344

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/97/004/043
MT-dato: 20.12.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Metacam vet tyggetabletter

Det er mangel på Metacam vet tyggetabletter. Pasienter som bruker Metacam vet 2,5mg tyggetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med meloksikam, som er virkestoffet i Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter. Pasienter som bruker Metacam vet 1 mg tyggetablett, bør få en annen behandling. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Metacam vet

Les mer