Legemiddelvisning

Zinforo - 600 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zinforo
Virkestoff: Ceftarolinfosamilacetatmonohydrat
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 600 mg
Pakning: Hetteglass 10x600 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01DI02
Varenummer: 467810

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Ireland Pharmaceuticals (1)
MT-nummer: EU/1/12/785/001
MT-dato: 23.08.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6089.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 7799.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 7799.70

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.