Legemiddelvisning

Leponex - 100 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Leponex
Virkestoff: Klozapin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 100 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH02
Varenummer: 030627

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Healthcare Ltd.
MT-nummer: 0000-07579
MT-dato: 09.11.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 351.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 484.40
Trinnpris: 300.30
Refusjonspris: 300.30