Legemiddelvisning

Translarna - 1000 mg

Granulat til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Translarna
Virkestoff: Ataluren
Legemiddelform: Granulat til mikstur, suspensjon
Styrke: 1000 mg
Pakning: Dosepose 30x1000 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M09AX03
Varenummer: 439045

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: PTC Therapeutics International Limited
MT-nummer: EU/1/13/902/003
MT-dato: 31.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 207583.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 264704.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -