Legemiddelvisning

Cefuroxim Stragen - 1.5 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cefuroxim Stragen
Virkestoff: Cefuroksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1.5 g
Pakning: Hetteglass 10x1.5 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DC02
Varenummer: 444892

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 03-2330
MT-dato: 21.09.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 483.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 652.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 652.20