Legemiddelvisning

Qarziba - 4.5 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Qarziba
Virkestoff: Dinutuksimab beta
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4.5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x20 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC16
Varenummer: 043759
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: EUSA Pharma B.V.
MT-nummer: EU/1/17/1191/001
MT-dato: 08.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 81966.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 105055.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -