Legemiddelvisning

Zometa - 4 mg/100 ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zometa
Virkestoff: Zoledronsyre
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4 mg/100 ml
Pakning: Flaske 1x100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA08
Varenummer: 450309

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/01/176/007
MT-dato: 24.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1052.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 1377.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -