Legemiddelvisning

Cloxacillin Navamedic Nordic - 2 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cloxacillin Navamedic Nordic
Virkestoff: Kloksacillinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 g

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2005
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Navamedic ASA
MT-nummer: 04-2967
MT-dato: 06.10.2004
MT avregistrert dato: 15.04.2022

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cloxacillin Navamedic (Navamedic ASA)

Cloxacillin Stragen (Stragen Nordic A/S)