Legemiddelvisning

Hypoloc - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Hypoloc
Virkestoff: Nebivololhydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 04-2497
MT-dato: 01.06.2004
MT avregistrert dato: 30.01.2020