Legemiddelvisning

Purevax RCP FeLV

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Purevax RCP FeLV
Virkestoff: Felint rhinotracheittherpesvirus, levende svekket / Felint calicivirus antigen, inaktivert / Felint panleucopenivirus, levende svekket / FeLV rekombinant canarypoxvirus (vCP97), levende
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 10 sett
Hetteglass 1 dose
Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI06AH10
Varenummer: 020601

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/04/048/001
MT-dato: 21.03.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -