Legemiddelvisning

Sifrol - 0.088 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sifrol
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 0.088 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 140327

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/97/050/001
MT-dato: 06.01.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 89.50
Trinnpris: 66.00
Refusjonspris: 66.00