Legemiddelvisning

Carvedilol Aurobindo - 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Carvedilol Aurobindo
Virkestoff: Karvedilol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AG02
Varenummer: 109112

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aurobindo Pharma (Malta) Limited - Floriana
MT-nummer: 11-8804
MT-dato: 07.06.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 218.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 315.10
Trinnpris: 129.30
Refusjonspris: 129.30