Legemiddelvisning

Ibrance - 125 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ibrance
Virkestoff: Palbosiklib
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 125 mg
Pakning: Blisterpakning 21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE33
Varenummer: 177199
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/16/1147/005
MT-dato: 09.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33304.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 42499.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -