Legemiddelvisning

VPRIV - 400 E

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: VPRIV
Virkestoff: Velaglukerase alfa
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 400 E
Pakning: Hetteglass 400 E
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A16AB10
Varenummer: 103528

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/10/646/002
MT-dato: 26.08.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14473.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 18580.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -