Legemiddelvisning

Metformin Karo Pharma - 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metformin Karo Pharma
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1000 mg
Pakning: Boks av plast 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 435394

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 03-1961
MT-dato: 25.04.2005
MT avregistrert dato: 01.12.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 32.63
Maksimal utsalgspris for apotek: 77.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 77.90