Legemiddelvisning

Comtess - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Comtess
Virkestoff: Entakapon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Boks av plast 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BX02
Varenummer: 433250

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 23.11.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma
MT-nummer: EU/1/98/082/003
MT-dato: 14.11.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 570.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 763.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 763.70