Legemiddelvisning

Sumatriptan Sandoz - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Sumatriptan Sandoz
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 019499

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2005
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sandoz AS
MT-nummer: 04-2726
MT-dato: 15.12.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 184.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 271.10
Trinnpris: 105.30
Refusjonspris: 105.30