Legemiddelvisning

Mylotarg - 5 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Mylotarg
Virkestoff: Gemtuzumabozogamicin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mg
Pakning: Hetteglass 5 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC05
Varenummer: 056196
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/18/1277/001
MT-dato: 19.04.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 68938.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 88363.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -