Legemiddelvisning

Janumet - 50 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Janumet
Virkestoff: Sitagliptinfosfatmonohydrat / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 2x98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD07
Varenummer: 439554

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2021
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 21-14064
MT-dato: 23.08.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 652.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 868.30
Trinnpris: 615.70
Refusjonspris: 615.70