Legemiddelvisning

Edurant - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Edurant
Virkestoff: Rilpivirinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AG05
Varenummer: 189148

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/11/736/001
MT-dato: 28.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2198.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 2838.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -