Legemiddelvisning

Omnic - 0.4 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Omnic
Virkestoff: Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 0.4 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA02
Varenummer: 038206

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma - Kastrup
MT-nummer: 04-2722
MT-dato: 15.11.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 243.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 346.10
Trinnpris: 253.30
Refusjonspris: 253.30