Legemiddelvisning

Zyrtec - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zyrtec
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2016
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Polen
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 11-8219
MT-dato: 16.05.2011
MT avregistrert dato: 16.05.2016