Legemiddelvisning

Quetiapine Accord - 50 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapine Accord
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 435356

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 12-9070
MT-dato: 09.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 73.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 130.30
Trinnpris: 70.70
Refusjonspris: 70.70