Legemiddelvisning

Ziextenzo - 6 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ziextenzo
Virkestoff: Pegfilgrastim
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 6 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA13
Varenummer: 394719

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/18/1327/001
MT-dato: 20.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7752.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 9968.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -