Legemiddelvisning

Asmanex Twisthaler - 200 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Asmanex Twisthaler
Virkestoff: Mometasonfuroat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 200 mikrog
Pakning: Inhalator i aluminiumfoliepose 60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03BA07
Varenummer: 438519

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 2001-08363
MT-dato: 25.01.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 131.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 203.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 203.50

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Asmanex Twisthaler

Det er mangel på Asmanex Twisthaler 200 mikrog og 400 mikrog inhlasjonspulver. Pasienter som bruker Asmanex Twisthaler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mometason, som er virkestoffet i Asmanex Twisthaler. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Mangel på Asmanex Twisthaler

Les mer