Legemiddelvisning

Asmanex Twisthaler - 200 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Asmanex Twisthaler
Virkestoff: Mometasonfuroat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 200 mikrog
Pakning: Inhalator i aluminiumfoliepose 60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03BA07
Varenummer: 438519

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: 2001-08363
MT-dato: 25.01.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 131.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 203.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 203.50