Legemiddelvisning

Bendamustine Fresenius Kabi - 2.5 mg/ ml

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bendamustine Fresenius Kabi
Virkestoff: Bendamustinhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2.5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AA09
Varenummer: 515182

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: FRESENIUS KABI NORGE AS
MT-nummer: 14-10357
MT-dato: 08.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12258.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 15665.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -