Legemiddelvisning

Sertraline Accord - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sertraline Accord
Virkestoff: Sertralinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB06
Varenummer: 498197

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 17-11572
MT-dato: 11.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 68.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 124.10
Trinnpris: 84.90
Refusjonspris: 84.90