Legemiddelvisning

Etalpha - 2 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Etalpha
Virkestoff: Alfakalsidol
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mikrog/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: LEO Pharma
MT-nummer: 0000-07697
MT-dato: 09.12.1991
MT avregistrert dato: 28.02.2019

Varsel

Leveringssvikt

Avbrudd i legemiddelforsyningen av Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Det er mangel på Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med alfakalsidol injeksjonsvæske til 01.07.2019. Informer pasienten om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Mangel på Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske

Les mer