Legemiddelvisning

Kandesartan Farmagon - 16 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Kandesartan Farmagon
Virkestoff: Kandesartancileksetil
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 16 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA06
Varenummer: 102915

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2007
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 05-3698
MT-dato: 08.02.2006
MT avregistrert dato: 15.12.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 257.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 364.60
Trinnpris: 123.30
Refusjonspris: 123.30