Legemiddelvisning

Kandesartan Farmagon - 16 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Kandesartan Farmagon
Virkestoff: Kandesartancileksetil
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 16 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.10.2007
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 05-3698
MT-dato: 08.02.2006
MT avregistrert dato: 15.12.2019