Legemiddelvisning

Nanocoll -

Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Nanocoll
Virkestoff: Albumin humant kolloidale partikler ad Tc-99m albumin nanokolloid
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 03.03.2000
MT-status: Avregistrert
Innehaver: GE Healthcare AS
MT-nummer: 0000-08338
MT-dato: 12.10.1999
MT avregistrert dato: 01.12.2020