Legemiddelvisning

Neptra

Øredråper, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Neptra
Virkestoff: Florfenikol / Terbinafinhydroklorid / Mometasonfuroat
Legemiddelform: Øredråper, oppløsning
Styrke: 16.7 mg/ ml / 16.7 mg/ ml / 2.2 mg/ ml
Pakning: Tube 10x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QS02CA91
Varenummer: 423860

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer Animal Health GmbH
MT-nummer: EU/2/19/246/002
MT-dato: 10.12.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -