Legemiddelvisning

SevoFlo - 100 % w/w

Væske til inhalasjonsdamp

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: SevoFlo
Virkestoff: Sevofluran
Legemiddelform: Væske til inhalasjonsdamp
Styrke: 100 % w/w
Pakning: Flaske av plast 250 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN01AB08
Varenummer: 029960

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium SA
MT-nummer: EU/2/02/035/007
MT-dato: 02.09.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til veterinær/dyreklinikk