Legemiddelvisning

Insulin aspart Sanofi - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Insulin aspart Sanofi
Virkestoff: Insulin aspart
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB05
Varenummer: 199965
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/20/1447/006
MT-dato: 25.06.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 165.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 247.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 247.90