Legemiddelvisning

Tevagrastim - 48 mill IE/0.8 ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tevagrastim
Virkestoff: Filgrastim
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 48 mill IE/0.8 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 5x0.8 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA02
Varenummer: 052713

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2010
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Teva Generics GmbH
MT-nummer: EU/1/08/445/006
MT-dato: 15.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2416.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 3132.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -