Legemiddelvisning

Cinacalcet Aristo - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cinacalcet Aristo
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.04.2020
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 18-12209
MT-dato: 18.10.2019
MT avregistrert dato: 10.09.2023