Legemiddelvisning

Busulfan Fresenius Kabi - 6 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Busulfan Fresenius Kabi
Virkestoff: Busulfan
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 6 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 8x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AB01
Varenummer: 582266

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/14/951/001
MT-dato: 22.09.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 19189.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 24622.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -