Legemiddelvisning

Dexametason Abcur - 4 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dexametason Abcur
Virkestoff: Deksametason
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 4 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 20x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H02AB02
Varenummer: 188988

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Abcur AB
MT-nummer: 11-8816
MT-dato: 01.07.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 117.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 185.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 185.60