Legemiddelvisning

Simulect - 20 mg

Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Simulect
Virkestoff: Basiliksimab
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg
Pakning: 1 sett
Ampulle 5 ml
Hetteglass 20 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC02
Varenummer: 522706

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 24.06.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/98/084/001
MT-dato: 18.11.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8769.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 11272.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -