Legemiddelvisning

Stabilised Ceretec -

Preparasjonssett til radioaktive legemidler

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Stabilised Ceretec
Virkestoff: Kobolt(II)kloridheksahydrat / Eksametazim ad Tc-99m eksametazim, stabilisert med kobolt(II)kloridheksahydrat
Legemiddelform: Preparasjonssett til radioaktive legemidler
Styrke:
Pakning: 2 sett
Hetteglass 0.5 mg
Hetteglass 1 dose
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V09AA01
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GE HEALTHCARE AS
MT-nummer: 2000-04795
MT-dato: 02.04.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4500.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 5773.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -